Wallagga Bahaa

From Wikipedia
(Redirected from Godina Wallagga Bahaa)
Jump to: navigation, search
Wallagga Bahaa
300px
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: Naqamte
Baayyina ummataa: 1,779,636
Tuuta'insa ummataa: 81.40

Wallagga Bahaa kuni godina Oromiyaa kudha-lamaan keessaa tokko yoo ta'u, kan maqaa kana argates anaa Wallagga durii irratti.

Wallagga Baha kibba-dhihaan Ilu Abbaabooraan, dhihaan Laga Dhedheessaa kan Wallaggaa Dhihaa irra gargari basun, kabba-dhihaa fi kabban Benishangul-Gumuziin, bahaan Shawaa Dhihaa fi kibba-bahaan immo Jimmaan dangefamte argamtii. Bakki dheerina guddaa zonii kana Garaa Garochan jedhamu yoo ta'u dheerina hanga 3,276 m ta'u qaba. Anoleen beekkamoon zonii kanaa Finca'aa, Guduru (kan maqaa birra kombolcha jedhamun beekkamu), Naqamte fi Shaambuufaadha.

Abbaa Taayitaa Istatistiksii Itoophiyaa(Central Statistical Agency of Ethiopia) akka gabaasa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shayii Itoophiyaa(Ethiopian Coffe and Tea authority) irratti hunda'e ibsetti toniin buna 40,606 ta'u bara dhuma 1997 E.C. (2005 G.C.) irratti akka Wallagga Bahaa fi Dhihaa (yoo walitti qaban) akka biqile ibseera. Kuni immo basii Oromiyaa keessa parsentii 35.3%% yoo ta'u, baasi biyyaa (Itoophiyaa) kessa immo parsentii 17.9% ta'a.[1]

Gabaasaa Abbaa Taayitaa Istatistiksii Itoophiyaa irra bara 2005 GC akka ibsutti, godinni kun tilmamaan bayyina ummatta 1,779,636, yoo qabaatu kana keessaa 873,408 dhiira yoo ta'an kan hafan 906,228 immo dubraa dha. Baayyina ummata olitti ibsame keessaa parsentiin 13.9% yookan namni 247,991 magaalaa keessa jiraatu. Ballina lafa tilmamaan 21,863.82 km2 ta'u keessatti tuuta'insa ummataa Wallagga Bahaa tilmamaan 81.40 ta'a.[2] Magaalonni godina kana keessaa yeroo ammaa Naqamtee,Giddaa Ayyaana, Galiilaa,Kiiramuu,Diggaa,Guuttin,Arjoo, Siree fi kanneen biroos of keessatti haammatte argamti. Magaalaan Naqamtee kun immoo magaalaa gudditti godinichaa wan taateef bakka seena qabeessa goda ambaa sadarkaa biyyattitti beekamu tokko, isteediyeemii kan sadarka isaa eeggate yeroo ammaa hojjechifte xumuraa jirti.

File:Wallagga Bahaa.jpg
Aanolee Wallagga Bahaa

Notes[edit | Lakkaddaa gulaali]


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa