Category:Aanolee Wallagga Bahaa

Wikipedia irraa

Wallaggi bahaa aanaalee kudha torba qabdi.

Fuulota ramaddii "Aanolee Wallagga Bahaa" jala jiran

Waliigala 9 keessaa Fuulotni 9 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.