Category:Aanolee Wallagga Bahaa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

SEENAA SABBONA OROMO DARGAGGOO ELIAS BANJURE gargaggoo elias kan dhalatte bara 1988E.C /1995G.C HADHAA ISAA Tabottee tarfaa fi abba isaa Banjure Gadisa JEDHAMANIRRAA kan dhalatte yoo ta'uu maqaan isaa yeroo amma kan maqaan isaa borifan elias jedhamun beekama dargaggoo elias kan dhalatte godina qeellem wallagga aanaa D/W ganda oomo wallensuu kan jedhamtutti dhalatte mana barumsa sadarkaa tokkoffaa achummaa kutaa tokko hanga sadii (1-3)gandumma sana keessatti baratte kuta 4-8 haala rakko mattif jechaa garaa magalla aana sanatti galani kutaa 4-8tti achitti xumurree kuta 9fi 10 achumaa magalla qaaqee keessatti xumure kutaa 11fi 12 mana barumsa qophai'inaa qaaqee keessatti xumurree qabxii universitti argattee universitti AKSUM isaa ga'ee 2008 jalaqba isa wagga jalqaba xumurree 2011digrii jalqaban eebbifamee bara 2012 qormata masteri qoramee darbee universitti hawwasaa isaa ga'ee innis achii ebbiffammee lecturer ykn barsisaa universitti salaalee ta'ee rammadamee achittis carra DR argattee biyyaa jarmaantti DR YKN ph.d jalqaba fudhattee itti fufaa'Italic text''Italic text'' image of elias banjure

Pages in category "Aanolee Wallagga Bahaa"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.