Jump to content

Waayyuu Tuka

Wikipedia irraa

Anaan WAYYUU Tuqaa kan baroota Dargii fi dura Anaa Guutoo Wayyoo jedhamtuu turte.Anaan kun Godina Wallagga Baha Kessatti kan argamtuu yoo taatu;Magaala Gudditti godina Wallagga Baha irra gara Dhihattii km 12 fagatte argamti.Magaalan gudditti aana kan GUUTE Jedhamtii.Anaan kun magaala lama fi gandoolee badiyya kudhan qabdii.odeeffannoo dabalaaf walitti deebi`naa HORA BULAA.....