Abee Dongoroo

Wikipedia irraa

Aanaan Abee Dongoroo Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa gara Wallagga Bahaatti kan argamtu yoo taatu magaalli guddoon ishee Tulluu Waayyuu jedhamti. Aanaan Abee Dongoroo qabenyaa umaamaan baadhatudha. Gaarreen kan akka Tulluu Laaftoo, Tulluu Uutoo,... akkasumas bosona kanneen akka bosona Tulluu Laaftoo fi laggeen kan akka Waaccuu fi kan akka Danjuu wantootaa k.k.f qabdi. Aanaan Abee Dongoroo qabeenya bunaan akka biyyattiitti beekamtuu yoo taatu, warqee fi laggeeniin beekamtuudha. Bunni Dongoroo akka Oromiyaattuu darbee akka Itiyoophiyaatti sharafa biyya alaaf gumaacha guddaa kan buusudha. Gaarreewwan sululaa kan akka yaa'oo, Tulluu waamaa, qarqa citaa, kootichaa, Botoroo booraa, Harusee, Gaareroo, Loomicaa, Tulluu Gaanaa, Daalachoo fi k.k.faakkataniin badhaatudha. Qiileensa baramaa Baddaa, Badda Daree fi Gammoojjii kan qabdu yoo taatu, biyya Gootota hedduu biqilchiteedha.


Wabii:Bilisaa Faradaa Waaqjiraa(Applied Physics Student at Adama Science and Technology University)[gulaali | lakkaddaa gulaali]


Aanolee Horroo Guduruu
Amuruu | Abaaboo | Abbaay Coomman | Abee Dongoroo | Horro | Guduru | Jaartee Jaardegaa | Jimmaa Gannatii | Jimmaa Raaree