Jump to content

Gammoojjii

Wikipedia irraa
Cirrachaa fi tulluu Gammoojjii Liibiyaa
view of high desert through a mountain crevasse
Valle de la Luna ("sulula Ji'aa") gammoojjii Atacama chilii, gammoojjii addunyaa irratti goggogaa kan poolaarii hin taane

Gammoojjiin naannoo lafa gogaa ta’ee fi rooba xiqqaan itti roobu yoo ta’u, kanarraa kan ka’e haalli jireenyaa biqiltootaa fi bineensotaaf muraasa qaba. Hanqinni biqiltootaa lafa eegumsa hin qabne qulleesuu(denudation)'f saaxila . Tokkoo sadaffaan laffaa goggogaa(bonaayaa) ykn walakkaa goggogaa(bonaayaa) dha . kunis naannoowwan bantii baay'ee kan rooba xiqqaa ta'e kan hammatu yoo ta'u, naannoowwan bantii kun gammoojjii bantii ykn "gammoojjii qorraa" jedhaman. Gammoojjiin hamma rooba roobuun, hamma ho’a olaantummaa qabuun, sababoota gammoojjeemmeessuu ta’uu isaaniitiin ykn teessuma lafaatiin ramadamuu danda’a.

hidda jechaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Afaan oromoo keessattiii Gammoojjiin maqaalee Garaa garaa kannee akkaa huffee, laangaannoo, adaala, balballaa, corree fi warab jedhamuun beekamuu

global map of deserts
Gammoojjii Miti-bantii gurguddoo addunyaa
Sadaraakaa Gammojjii Bal'ina (km2) Bal'ina (sqmi)
1 Gammoojii Kibba Cabii (Antarctica) 14,200,000 5,482,651
2 Gammoojii kaaba Cabii (Arctic) 13,900,000 5,366,820
3 Gammoojii saharaa (Arikaa) 9,200,000 3,552,140
4 Gammoojii Awuustiraaliaa (Australia) 2,700,000 1,042,476
5 Gammoojii Arabiaa (Middle East) 2,330,000 899,618
6 Gammoojii gobi(Asia) 1,295,000 500,002
7 Gammoojii karharii (Africa) 900,000 347,492
8 Gammoojjii Paataagooniyaa (South America) 673,000 259,847
9 Gammoojjii sooriyaa (Middle East) 500,000 193,051
10 Gammoojjii qorii Guddaa (North America) 490,000 190,000