Abaaboo

Wikipedia irraa

Aanaan Habaaboo Guduruu godina horroo guduruu wallaggaa keessatti argamti. aanolee ollaa ishiitti argaman keessaa kan daangaa ishee tuqan, kibbaan aanaa guduruu;dhihaan aanaa abbay coommanidha.karaa kaabaatiin daangaa oromiyaa fi amaaraa kan ta`e laga abbayyan daangeffamti.Aanaan kun Gandoota 12 ol of keessaa qabdi.Aanaan Habaaboo Guduruu Yeroo Dhihoo Kan hundeeffamte yoo ta`u Magaalli Guddoon ishii DADUU jedhamti.magaalli kun yeroo har`aa guddina ariifachiisaa(sustainable development) irra kan jirtudha. Guddina magaalaa kanaaf sababa guddaa kan ta`e gidduu gala daandii waarshaan shukkaaraa dhaabbataa Fincha Jedhamu irraa shukkaara gara gabaa gidduugalaatti dhiyeessu irratti argamu isheeti.magaali kun manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa hanga qophaayinaatti kan hundeeffattedha.humna nama barateenis aanaan kun sadarkaa nama malaalchifachiisu irra jirti.Akka ragaan bara 2006 ibsutti baayina barattota dhaabbilee barnootaa olaanaa irraa baratanii eebbifamtoota osoo hin dabalatiin barattoota kumaa olitti tilmaamaman of keessaa qabdi.bakkeewwan seenaa qabeeyyii daawwiidhaaf nama ajaaibsiisu keessaa Goodaan IMBAABOO(bakkatti minilikii fi Tekile-Giwoorgis wal waraananii fi bakka fardi minilik itti du`edha) isa jalqabaati.[1]

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. from Galaanaa Taakkalaa