Category:Aanolee Horroo Guduruu

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Aanolee Horroo Guduruu" jala jiran

Waliigala 5 keessaa Fuulotni 5 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.