Jump to content

Jimmaa Raaree

Wikipedia irraa

Aanan Jimmaa Raaree aanolee naannoo Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u Godina Horroo Guduruu keessatti argama. Maqaan aanaa kanaa gosa Oromoo kan naannoo kana jiraatu Jimmaa Raaree jedhamurraa dhufe. Aanan kun karaa dhihaa Godina Shawaa lixaa Aanaa Baakkoo Tibbee fi jimmaa Gannatti gandoota baadiyyaa isaa, karaa kaabaa Guduruunfi Aanaa jimmaa Gannatii karaa bahaa fi kibbaa Laga Gudar, kan Godina Shawaa Dhihaarraa adda baasun daangeffamee argama. Teessumni bulchiinsa aanaa kanaa Waayyu dha; magaalan kan biraa kan aanaa kana keessa jiru Gooban jedhama akkasuma haalii teesuma Aanaa kanaa Garreen,Tulluu fi lafa caffee diriraa lageen baay'ee kab qabduu fi Riqicha durii nam tolchee hortee macaa gara lixaa waliin kan wal quunamsiisuu Riqicha Abbaa Gadaa/Abbaa Oromoo jedhamuu kan qabdudha.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]


Aanolee Horroo Guduruu
Amuruu | Abaaboo | Abbaay Coomman | Abee Dongoroo | Horro | Guduru | Jaartee Jaardegaa | Jimmaa Gannatii | Jimmaa Raaree