Meettaa (aanaa)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Aanaan Meettaa gosa baayinaan aanaa kana keessatti argamu Meettaarra yoo moggaafamu,magaalaan guddoon aanaa kaanaa magaalaa Calanqooti. Aannaan kun akka Harargee Bahaatti aanaa bal'aa dha.


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa