Jump to content

Category:Aanolee Harargee Bahaa

Wikipedia irraa
Gamachis

Qumbii (Aanaa)

Aanaan Qumbii Aanaalee Gammoojjii H/Bahaa keessaa tokko yootahu kibba bahaa fii kibbaan MNS daangeessa.

Fuulota ramaddii "Aanolee Harargee Bahaa" jala jiran

Waliigala 5 keessaa Fuulotni 5 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.