Jump to content

Category:Hawaasa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

H

Fuulota ramaddii "Hawaasa" jala jiran

Waliigala 12 keessaa Fuulotni 12 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.