Category:Hawaasa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

H

Fuulota ramaddii "Hawaasa" jala jiran

Waliigala 9 keessaa Fuulotni 9 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.