Category:Afaan Afiroo-Eeshiyaatikii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

A

Fuulota ramaddii "Afaan Afiroo-Eeshiyaatikii" jala jiran

Waliigala 8 keessaa Fuulotni 8 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.