Afaan Saahoo

Wikipedia irraa

Afaan Saahoo afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti dubbataman dha.