Afaan Hadiyaa

Wikipedia irraa

Afaan Hadiyaa afaan maatii kushitikii kan maatilee gurguddaa afaanota Afro-Eshitic kan Itoophiyaa keessatti dubbataman dha.