Afaan Somaalee

Wikipedia irraa

Afaan Somaal afaan maatii afaanota Afro-Eshitic keessaa tokko kan ta'ee fi Kushitic jedhamuun beekamudha. Biyyoota Gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Jibuutii, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti dubbattoota miliyoonaan lakkaa'aman qaba.