Kiristaanummaa

Wikipedia irraa

Kiristaanummaan amantii Waaqa tokko jedhurratti hundaa'e yoo ta'u buu'urrisaa jireenyaa fi lallaba Yesus kan Kakuu Haaraa keessatti barreffame.


Amantii
Budizimii | Hinduuyizimii | Judaayizimii | Waaqeffannaa | Islaamaa | Kiristaanummaa