Judaayizimii

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
JudaismSymbol.PNG

Judaayizimiin amantii, falaasamaa fi akkaataa jireenyaa warra Yihudootaa ti.


Amantii
Budizimii | Hinduuyizimii | Judaayizimii | Waaqeffannaa | Islaamaa | Kiristaanummaa