Judaayizimii

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
JudaismSymbol.PNG

Judaayizimiin amantii, falaasamaa fi akkaataa jireenyaa warra Yihudootaa ti.


Amantii
Budizimii | Hinduuyizimii | Judaayizimii | Waaqeffannaa | Islaamaa | Kiristaanummaa