Category:Poortaalii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

X

Fuulota ramaddii "Poortaalii" jala jiran

Waliigala 7 keessaa Fuulotni 7 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.