Baallii wal harkaa fuudhuu Me'ee Bokkoo

Wikipedia irraa

Baallii Wal Harkaa Fuudhuu Me'ee Bokkoo sirna Baallii (ykn aangoo) walitti dabarasuu Oromoo Gujii yoo ta'u godina Gujii aanaa Annaa Sorraa keessatti geggeeffama. Sirni kun waggaa saddeet saddeetin kan geggeeffamu yoo ta'u Oromoon Gujii hundi jechuunis Uraagaa, Maattii fi Hookkuu irratti hirmaatu.

Kan Bara 2016[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Gaafa Guraandhala 15, 2016 Abbootiin Gadaa Uraagaa, Maattii fi Hookkuu gogeessa Dhallanaa (Warra baallii kennu), Harmufa (warra fudhatu) fi Roobalee (warra itti aanu) hundi Me’ee Bokkootti Qorbisa taa’an. Qorbisni kan namni hunduu Me’ee Bokkoo gahuu fi Gumiif qophii ta’uu irratti too’atani.[1]

Sirna baallii wal harkaa fuudhuu kun guyyaa shaniif kan taa'ame yoo ta'u dhumarratti gaafa Gurraandhala 21, 2016 Jiloo Maannoo abbaa Gadaa Gujii gochuun muudeera. Sirni baallii dabarsuu Gujii kun 74ffaa yoo ta'u kunis sirni kun waggaa 592f odoo addaan hin citin geggeeffamaa turuu agarsiisa. abbum,ti barbade gulaaluu dandahaa? sirna wal har kaa dfiuudhinmnsa si4rna gadaa keessa tytgi karaa nagaaqnm angoo waliif dar ba rsuu dha

Kanas Ilaali[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Gadaan Baalii Fuudhaa Jiru Eenyuu?

  1. Abbootiin Gadaa Uraagaa, Maattii fi Hookkuu gogeessa, dhihootti kan baname: Gurraandhala 27, 2016