Astironoomii

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

Astironoomiin saayinsii uummama kan wantoota qoolloo keessa jiran (kan akka urijiiwwanii, galaaksii, pilaaneetii, ji'a, fi nebulaa) qoratudha, fiiziksii, kemistirii, fi jijjiirama wantoota kanaa, fi ta'iinsa (phenomena) atimosferii lafaa alaa ka'u, dhuka'a suppernoovaa, faca'a caralla gaammaa, raadiyeeshinii maayikirooweevii kosmoosii qorata.