Jump to content

Lafqubeellaa

Wikipedia irraa

Lafqubeellaa (Saatarnii; mallattoo: ♄): lafjoo kun lafjoolee sirnaa biiftuu keenya keessaa isa tokko ta'ee kan ruda xurree Aannannoo kessatti argamuudha.Biifturraa sadarkaa 6ffaa irratti argamtii.Isa duraa lafjoolee akka urjaaduu,Bakkalcha,Lafaa, Lafdiimtuu fi Urjii dhoolbee ykn Jupitaarii jiru. isa booda ammoo lafjoolee Uraanusii fi Neepitoonii jedhamaniituu argama.

Saatarniin maqaa waaqa qonnaa romaanootaa yoo ta'uu Afaan oromoon ammoo Laf-qubeellaa ykn Sigiga jedhama.

Qabiyyee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Lafjoon kun lafjoolee sirna biiftuu keessatti argamaan kessaa guddinaan sadarkaa lamaffarra jirra. Sirna Biiftuu keessatti lafjoolee gaaza'oo kennen akka Juupitarii(Harraattuu ykn Mukurjii), lafqubeellaa ykn siigiga(saturn),Uraanusii fi neeptooniidha.kessaas isa tokkodha. Jooviyaanii ykn fakkaataa juupitarii jedhamees ni waamama.Irraacaalaa gaasii haayidroojinii fi dhibbantaa xiqqaan immoo wahiyyoo hiliyeemii irraa uummamee.

Qubellaalee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Lafjichi qubeellaawwaan naannawa isaatii argamaniin beekkama. Qubeellaawwan kunnin mudhii sigigaa(saturn) irraa fageenya 6630km hanga 120700kmtti argama.Tokkon tokkon Qubeellaawwan sigigaa balina hanga 20m qabu.irra jireessaan qubeellawwan kunniin bishaanii fi cabbii irraa dalagaman.

Dabalataaf:[gulaali | lakkaddaa gulaali]