Aartii

Wikipedia irraa
Aartii

Aartiin hojii ilmaan namaa ballaa fi bu'aa hojiiwwan kanaa kan qabatudha, yeroo hedduu dandeetii yaaduu ykn ogumma harkaa qabata.

Wikimedia Commons on Aartii Keemistirii