Xiinbiqila

Wikipedia irraa
Image of ripe nutmeg fruit split open to show red aril
Firiin Myristica fragrans, gosa dhalataa Indooneezhiyaa, madda mi'eessituu gatii guddaa qabu lamaa, aril diimaa ( mace ) kan marfame nutmeg bunni dukkanaa'aa .

Xiinbiqla, akkasumas saayinsii biqiltootaa (ykn Qorbiqilli ykn bamnooqila ) damee baayoloojii ykn Xin-lubbuu yoo ta'u qorannoo, saayinsii fi qorannoo biqiltootaati .