Jump to content

Wirmaat-dhugee

Wikipedia irraa

Wirmaat-dhugeen lubbu-qabeeyyii niwukilasii(wirmaata)fi caamerqaa isaanii membireeniin(sabaga lubbiyyoo) kan golgamnedha.Pirootozowaan, fangasii, biqiltoonni fi bineeldonni hundi isaanii seelii Wirmaat-dhugee qabu. Isaanis Mandhee Wirmaat-dhugee jalatti ramadamu.