Tokkee Kuuttaayee

Wikipedia irraa

Tokkee Kuttaayee aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u Godina Shawaa Dhihaa keessatti argama. Aanaan kun duraan aanaa Amboo jala ture. Aanaan kun karaa bahaa aanaa Ambootiin, karaa kaabaa aanaa Midaa Qanyiin, fi karaa dhihaa aanaa Calliyaatin daangeffamee argama. Magaalaa guddaan aanaa kanaa Gudar yoo ta'u, magaalotni xixiqqoon akka Gooroo Soolee fi Tokkee Irreessaa ni argamu.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]


Aanolee Shawaa Dhihaa
Aanaa Ambo | Abuunaa Gindabarat | Ada’aa Bargaa | Baakkoo Tibbee | Calliya | Daannoo | Dandii | Ejeree | Gindabarat | Ilfata | Jaldu | Jibaat | Magaalaa Amboo | Meettaa Roobii | Midaa Qanyi | Noonnoo | Tokkee Kuuttaayee | Xuqur Incinnii