Talk:Qoocco

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia irraa

Maqaa kee barreessuu[lakkaddaa gulaali]

Ermiyas, eenyu akka baarreesse seenaa keessaa ilaaluun ni danda'ama. Maqaa kee barreessuun sirra hin jiraatu. Dabalataan kan ati barreessite irratti namni biraas babal'isaa foyyeessa waan gumaachuuf guututti maqaa kee godhuun akka namni bira waa'ee kana irratti dabalee hin barreesine godha. Kuni immo Wikipiidayaa iddoo namuu gulaaluu danda'u akka hin taane godha. Beekkumsa kee nuu qooduu keef galatoomi. Maammee (talk) 20:30, 25 Fulbaana 2020 (UTC)[reply]