User:Maammee

  Wikipedia irraa
  Babel user information
  om-N This user has a native understanding of Oromoo.
  en-2 This user has intermediate knowledge of English.
  Users by language

  Na waliin dalaguu ni feetaa? Maaloo, anu akkasuma hin barbaadu. Naa barreessi.

  Gumaacha[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  Barruu dabaluu barbaadu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  Oromo community portal[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • want to create and form community to work with

  Gadaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  journal to improve gadaa

  .[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • oro center/community/dance/holiday/land/movie/one/review/tools/name
  • oromia city/zone/observer/travel/tour
  • et xyz/help/wiki/tech/lab/Quran/fayyaa

  Mammaksoota walii kuusu jiru[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • . Bara Bofti nama hidde lootuun nama kajeelti.
  • . Wal akkeessee ollaan marqaa balleesse jette intalli.
  • .Doqnaa fi garbuu sukkuumanii nyaatu.
  • .Dhuufuun waliin mari'atanii dhuufan hin ajooftu .
  • .Billaachi osoo ofii hin uffatin dhakaatti uffifti.
  • . Dhukkuba Lukkuuf Sangaa Hin Qalan.
  • . Dhiiga Ilkaan ofii hunda hin tufani hunda hin liqimsani !
  • . Kudhan Obsanii kudhan gorsanii kudhan araarsu !
  • .Bakka du'anitti malee bakka kufanitti hin hafani !
  • .Callee harcaate hunda guuruun nama dhiba.
  • .Namni Mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu .
  • .Qotiyyoon maasii tokko qottu wal hin waraantu.
  • . Muka jigetti qottoon birmatti.
  Fagaatuyyuu mana ofii, hammaatuyyuu fira ofii wayya.
  Manaa baala, alaa gaala.
  Yoo manni namatti jige, biyyatu namarraa kaasa; yoo biyyi namatti
  jige, maaltu namarraa kaasa
  Mariyatan malee, maraatanii mana hinbulchan
  Mana ofii haxaawwatanii, mana ormaa haxaa’u.
  Badiin biyya wajjinii godaansa.
  Eeboo darbatanii jinfuu hinqabatani.
  Adaamii ollaa hagamsaa, imimmaan irraa hinqooru.
  Abbaa gaariin nama dhalchuu mannaa, ayyaana gaarii dhalachuu wayya.
  Jaalalaan malee nageenyi, duumessaan malee roobni hinjiru.
  Biiftuun abbuma ilaaleef bahaa gara lixaati
  kan qotiyyoon iyyuu malu qacceen iyya
  Lubbuun abbaan hineegne lama hinbultu
  Quuqqaa cinaacha jalaa abbaatu beeka
  Qalbiin arguu malee ijji hinargu
  Dhuufuun mariin dhuufan hinxirooftu
  Mee dura kurupheen foon haataatu.
  Daldala baddee gabaa haalomfatte.
  Kana taa’umsatti jibban kaatee namatti sirbiti.
  Iddoo cite dhukkuba
  Qunceen walgargaartee arba hiiti.
  Kan jibbantu nama dhaala.
  Utuu horiin hingaliin hattuun mooraa guutte
  Akka malee ejjetanii, “ Maal lafti dabaan kun “ jedhu
  Mixiin walqabattee laga ceeti.
  Alagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa
  Suuqan malee soqanii hin arg
  Akka baran osoo hin taane akka baraa bulan
  Kan akka walii horii walitti oolfatti
  Maqaa baduu manna mataan baduu wayya
  Kan haqa qabu murtii hin dhabu.
  Boru hin beekneen qodaan bukoo ishee sagali.