Jump to content

User:Maammee

Wikipedia irraa
Babel user information
om-N This user has a native understanding of Oromoo.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language

Na waliin dalaguu ni feetaa? Maaloo, anu akkasuma hin barbaadu. Naa barreessi.

Barruu dabaluu barbaadu

[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Oromo community portal

[gulaali | lakkaddaa gulaali]
 • want to create and form community to work with

journal to improve gadaa

 • oro center/community/dance/holiday/land/movie/one/review/tools/name
 • oromia city/zone/observer/travel/tour
 • et xyz/help/wiki/tech/lab/Quran/fayyaa

Mammaksoota walii kuusu jiru

[gulaali | lakkaddaa gulaali]
 • . Bara Bofti nama hidde lootuun nama kajeelti.
 • . Wal akkeessee ollaan marqaa balleesse jette intalli.
 • .Doqnaa fi garbuu sukkuumanii nyaatu.
 • .Dhuufuun waliin mari'atanii dhuufan hin ajooftu .
 • .Billaachi osoo ofii hin uffatin dhakaatti uffifti.
 • . Dhukkuba Lukkuuf Sangaa Hin Qalan.
 • . Dhiiga Ilkaan ofii hunda hin tufani hunda hin liqimsani !
 • . Kudhan Obsanii kudhan gorsanii kudhan araarsu !
 • .Bakka du'anitti malee bakka kufanitti hin hafani !
 • .Callee harcaate hunda guuruun nama dhiba.
 • .Namni Mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu .
 • .Qotiyyoon maasii tokko qottu wal hin waraantu.
 • . Muka jigetti qottoon birmatti.
Fagaatuyyuu mana ofii, hammaatuyyuu fira ofii wayya.
Manaa baala, alaa gaala.
Yoo manni namatti jige, biyyatu namarraa kaasa; yoo biyyi namatti
jige, maaltu namarraa kaasa
Mariyatan malee, maraatanii mana hinbulchan
Mana ofii haxaawwatanii, mana ormaa haxaa’u.
Badiin biyya wajjinii godaansa.
Eeboo darbatanii jinfuu hinqabatani.
Adaamii ollaa hagamsaa, imimmaan irraa hinqooru.
Abbaa gaariin nama dhalchuu mannaa, ayyaana gaarii dhalachuu wayya.
Jaalalaan malee nageenyi, duumessaan malee roobni hinjiru.
Biiftuun abbuma ilaaleef bahaa gara lixaati
kan qotiyyoon iyyuu malu qacceen iyya
Lubbuun abbaan hineegne lama hinbultu
Quuqqaa cinaacha jalaa abbaatu beeka
Qalbiin arguu malee ijji hinargu
Dhuufuun mariin dhuufan hinxirooftu
Mee dura kurupheen foon haataatu.
Daldala baddee gabaa haalomfatte.
Kana taa’umsatti jibban kaatee namatti sirbiti.
Iddoo cite dhukkuba
Qunceen walgargaartee arba hiiti.
Kan jibbantu nama dhaala.
Utuu horiin hingaliin hattuun mooraa guutte
Akka malee ejjetanii, “ Maal lafti dabaan kun “ jedhu
Mixiin walqabattee laga ceeti.
Alagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa
Suuqan malee soqanii hin arg
Akka baran osoo hin taane akka baraa bulan
Kan akka walii horii walitti oolfatti
Maqaa baduu manna mataan baduu wayya
Kan haqa qabu murtii hin dhabu.
Boru hin beekneen qodaan bukoo ishee sagali.