Sayyoo Dandanaa

Wikipedia irraa

Sayyoo Dandanaa () weellisaa Oromoo fi qabsaawaa mirga Oromooti. Sayyoon sirboota qabsoo ummata Oromoo deeggaranii fi jajjabeessan hedduu sirbudhan ummata biratti beekkama.

Seenaa Duubaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sayyoon kan dhalatee kan guddate magaalaa Ambootti. Sayyoon bultii kan qabu yoo ta'u ijoollee lama qaba: ilama tokkoo fi intala tokko.

Sayyoon barnoota sadarkaa lammaffaa barachuuf bara 1970n gara dhumaa keessa obboleessasaa wajjin gara Finfinnee dhufe. Yeroo kana Sayyoon umuriinsaa 14 ture. Sayyoon yeroo ijoollummaasaa weellisaa ta'uuf yaadee akka hin beekne dubbata. Akka carraa ta'ee Finfinnee naannoo inni jiraachaa ture Kolfee, Orkestiraan Poolisii jira ture. Sayyoon namoota orkestiraa kana keessa hojjatan wajjin suuta suutan hiriyaa ta'a deeme. Isaanis Sayyoon yaalii akka godhuuf gara orkestiraa kanaatti affeeran. Sayyoon yaalii erga godhee booda sagalee gaarii waan qabuuf orkestiraa kanatti dabalame. Orkestiraan Poolisii Sayyoon akka baratuuf gara mana barumsaa muuziqaatti ergan. Achitti Sayyoon dandeettiisaa duraan qabu barumsaan gabbifate.

Kana booda Sayyoon bara 1980 weellisuu jalqabe. Maqaan matiinsaa baasaniif kan Sayyoo jedhu orkestiraa kana keessa erga galee booda gara Tsaggaayetti jijjiirrate.

Hojiisaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sayyoon erga bara 1980 kaasee sirbuu jalqabee hanga ammaatti albamii 10 baaseera. Albamoota 10n kana keessatti, sirboota 80 ol ta'an baase.

Walleewwan Bebbeekkamoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • Buddeenni Oromoo Furdaan Odoo Jiruu
  • Oromoon Horii Bobbaasee Qajeelche Gara Horaatti
  • Suutumee Yaa Suutumee
  • Yaa shirrishirrii Boolerraa
  • Boolee Biyya Bulbulaa
  • Yaa Shamarmar

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]