Qeerrensa Cabbii

Wikipedia irraa
?Qerrensa cabbii

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota (Animalia)
Murna: lafee qabeeyyii (Chordata)
Gita: hoosiftoota (Mammalia)
Tartiiba: Sooratto Foonii (Carnivora)
Warra: Bashurreyyii Felidae
Qaccee: Deeroowwan Panthera
Sanyii: Qeerrensa Cabbii P uncia
Moggasa magaslamee
Panthera uncia

Qeerrensa Cabbii kun hoosistuu Eeshiyaa keessatti argamudha .