Qaamolee samii

Wikipedia irraa

Qaamonni Hawaa kessaa qaamolee uumamaa samii keessa jiranidha . Kunis pilaaneetota, saatalaayitoota(Battolchee), meetirooyidii(qaanqorsaa), urjiilee, koomeetii(Qorsaa) fi kan kana fakkaatan.

Asteroid Ida with its own moon Mimas, a natural satellite of Saturn
Planet Jupiter, a gas giant
Planet Neptune, a ice giant Planet Uranus, a ice giant
The Sun, a G-type star Star Sirius A with white dwarf companion Sirius B
Black hole (artist's animation) Vela pulsar, a rotating neutron star
Globular star cluster Pleiades, an open star cluster
The Whirlpool galaxy Abel 2744, Galaxy cluster
The Hubble Ultra-Deep Field 2014 image with an estimated 10,000 galaxies Map of galaxy superclusters and filaments
Selection of astronomical bodies and objects

Qaamoota Qoloo(samii) keessaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sun-Biiftuu

Moon- Addeessa, ji'a

Moonlet - Addeessa bicuu

Star- Urjii

Galaxy- Ruuda

Universe - Walaabuu

Milky Way- Xurree Aannannoo

Planet - Lafjo(lafa jooraa)

Mercury - Qaamu dalacha, gaanfurree

Venus- bakkalcha(hikkaa:- urjii ganamaa)

Earth- Dachee

Mars-Arraasa(Hikkaa:- daraaraa diimtuu)

Jupiter - harrattuu (Hiikkaa:-muka laafaa)

Saturn - qubeelloo

Uranus- Elruuda(Ella ruuda) hikkaa:- ji'a qorraa samii

Neptune - harshaaqa ruudaa(hiikkaa:-hara samii)

Pluto- merqittii (hikkaa:-xiqqittii)

Asteroid - Bungulkattaa

Comet :- Qorsaa

Meteorider :- Qaanqorsaa

Meteor :- urjiilee furguggifamoo

Meteorites:- Bubuttuwwan

Nebula :- Balbala’a

Oort cloud- Duumeessa oortii

Rogue planet - lafjoo algala

Urjiilee Ayyaantii(zodiac)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Maqaa Afaan

ingiffaa

Maqaa Afaan

Oromoo

Mallattooo Bara 2023
Capricorn Reettii Muddee 20 (2022) – Amajjii 19
Aquarius kuroo Amajjii 20– Guraandhala 17
Pisces Albaadheesaa Guraandhala 18 – Bitootessa 19
Aries Korbeessa Bitootessa 20 – Ebla 19
Taurus Qotiyyoo Ebla 20 – Caamsaa 20
Gemini lakkuu Caamsaa 21 – Waxabajjii 20
Cancer Qaajibbuu Waxabajjii 21 – Adooleessa 22
Leo leenca Adooleessa 23 – Hagayya 22
Virgo Dubree Hagayya 23 – Fulbaana 22
Libra Madaaltoo Fulbaana 23 – Onkololeessa 22
Scorpio Gaawwisoo Onkololeessa 23 – saadaasa 21
Sagittarius Xiyya saadaasa 22 – Muddee 21

Maqaa Tuujootaa/ gurmuu urjiilee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

>>>➭1.Andromeda👉Andromeedaa(duureettii)

>>>➪ 2,Antlia👉hoxxee hamussa

>>>➪ 3,Apus👉 Shimbirjannataa

>>>➪ 4,Aquarius👉 kuroo ykn Tuuja Baaldii

>>>➪ 5,Aquila👉 Risaa

>>>➪ 6,Ara👉 Tooraa

>>>➪ 7,Aries👉 korbeessa

>>>➪ 8,Auriga👉 hoboloo

>>>➪ 9,Bootes👉 Tiksee

>>>➪ 10,Caelum👉 Maroo ykn Qirixii

>>>➪ 11,Camelopardalis👉 Saatawwaa

>>>➪ 12,Cancer👉 Qaajibuu

>>>➪ 13,Canes Venatici👉 Adamsaa saree

>>>➪ 14,Canis Major👉 saree hammooyii

>>>➪ 15,Canis Minor👉 Xuuxila

>>>➪ 16,Capricornus👉 Reettii(qobolee)

>>>➪ 17,Carina👉 kariinaa

>>>➪ 18,Cassiopeia👉 Mootitti/barchumee

>>>➪ 19,Centaurus👉 Sentawurasii

>>>➪ 20,Cepheus👉 Siifiyoos

>>>➪ 21,Cetus👉 sitoos

>>>➪ 22,Chamaeleon👉 Gaararraa

>>>➪ 23,Circinus👉 agarsootee

>>>➪ 24,Columba👉 saphaliisa

>>>➪ 25,Coma Berenices👉 shurubbee

>>>➪ 26,Corona Australis👉 gonfoo kibbaa

>>>➪ 27,Corona Borealis👉 gonfoo kaabaa

>>>➪ 28,Corvus👉 arraagessa

>>>➪ 29,Crater👉 Finjaala

>>>➪ 30,Crux👉 Qaxxamura (southern)

>>>➪ 31,Cygnus👉 Adaroo

>>>➪ 32,Delphinus👉 Porpoise

>>>➪ 33,Dorado👉 sootala

>>>➪ 34,Draco👉 Jaawuda

>>>➪ 35,Equuleus👉 Ciloo

>>>➪ 36,Eridanus👉 Malkaa

>>>➪ 37,Fornax👉 daarsaa

>>>➪ 38,Gemini👉 Lakkuu

>>>➪ 39,Grus👉 baalguda

>>>➪ 40,Hercules👉 cokaancokkee

>>>➪ 41,Horologium👉 qajiis

>>>➪ 42,Hydra👉 Haaydiraa ykn Buutii haroo

>>>➪ 43,Hydrus👉 Bofa bishaanii

>>>➪ 44,Indus👉 hindii

>>>➪ 45,Lacerta👉 Lootuu

>>>➪ 46,Leo👉 Leencicha

>>>➪ 47,Leo Minor👉 Kubiliicha ykn leencicha bicuu

>>>➪ 48,Lepus👉 Illeetti

>>>➪ 49,Libra👉 Maadaltuu

>>>➪ 50,Lupus👉 Yeeyiicha

>>>➪ 51,Lynx👉 Adaloo

>>>➪ 52,Lyra👉 baganaa

>>>➪ 53,Mensa👉 garminjaala

>>>➪ 54,Microscopium👉 miykiroskoppi

>>>➪ 55,Monoceros👉 yuuniikornii ykn gaafbaaqee

>>>➪ 56,Musca👉 Tisiissaa

>>>➪ 57,Norma👉 Noormaa

>>>➪ 58,Octans👉 saddeettaa

>>>➪ 59,Ophiuchus👉 Holder of serpent

>>>➪ 60,Orion👉 Arbagaadduu

>>>➪ 61,Pavo👉 Baalhedduu

>>>➪ 62,Pegasus👉 Pigaasaas, Farda bararaa

>>>➪ 63,Perseus👉 fisaawuus, persaawuus

>>>➪ 64,Phoenix👉 Risaa Laboobaa

>>>➪ 65,Pictor👉 fakkoomsuu

>>>➪ 66,Pisces👉 Albaadhessaa

>>>➪ 67,Piscis👉Qurxummii

>>>➪ 68,Puppis👉 fuula-guuressa, dinniinaa

>>>➪ 69,Pyxis👉 piksaas

>>>➪ 70,Reticulum👉 Saaphana

>>>➪ 71,Sagitta👉 Xiyyaa

>>>➪ 72,Sagittarius👉 Fuggisa xiyyaa

>>>➪ 73,Scorpius👉 Gaawisoo

>>>➪ 74,Sculptor👉 Bocxuu dhagaa

>>>➪ 75,Scutum👉 gaachana

>>>➪ 76,Serpens👉 shaawwisa

>>>➪ 77,Sextans👉 jaaffaa

>>>➪ 78,Taurus👉 Gafarsa ykn haraashii

>>>➪ 79,Telescopium👉 Kaleessituu ykn Telespookoopas

>>>➪ 80,Triangulum👉 Lamii

>>>➪ 81,Triangulum Australe👉 Lamii kibbaa

>>>➪ 82,Tucana👉 abbaa-ilkaa

>>>➪ 83,Ursa Major👉 Baaguda guddaa

>>>➪ 84,Ursa Minor👉 Baaguda xiqqaa

>>>➪ 85,Vela👉 sharaa

>>>➪ 86,Virgo👉 Dubree

>>>➪ 87,Volans👉 Kalluuna bararaa

>>>➪ 88,Vulpecula👉 Jeedala