Jump to content

Qorsaa

Wikipedia irraa
Qorsaa

Qorsi, ykn koomeetii ykn Urjeegee (Afaan ingiliiziin: Comet) kubbaawwan cabbii fi dhukkee, qabattoo Kayipperii fi duumessa Oortii irraa ka'anii dha. Darbeedarbeeqorsii, biiftuu isaan baqsuttini dhiyaatu. Qorsa baay'ee beekamoo keessaa tokko, waggaa 75 keessatti si'a tokko kan nutti mul'atu, Qorsa Haalii ti.