Pilaaneetii(Lafjo)

Wikipedia irraa

Pilaaneetiin ykn lafjoon qaamolee samii harkisa ( kan akka harkisa lafaa ) kan urjii tokkotti naanna'anii fi siiqqee isaanii ofiin naannaana'an isaan dandeessisu qabanidha. Fakkeenyaaf, Milkii Weey tuuta urjii ykn Ruda gidduu urjii Aduu jedhamtuu fi pilaaneetota sagal naannoo ishee naanna’an qabdi.

Dabalataaf