Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo kitaaba seerluga Afaan Oromoo kan bara 1973 maxxanfamedha. Kitaaba kana kan barreesse Dr Hayilee Fidaati yoo ta'u Paarisitti maxxanfame. Hirmaatni Dubbii Afaan Oromoo kitaaba yeroo jalqabaaf qubee Afaan Oromootin (Laatiniin) maxxanfame yoo ta'u kunis seena hogbarruu Oromoo keessatti kan addaa isa godha.

Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo seerluga Afaan Oromoorratti xiyyeeffata. Seensa kitaaba kanaa keessa barreeffama armaan gadiitu jira:

“Afaan Oromoo baláa dha. Afaan sooressaa dha. Garuu sabni Oromoo wal irraa fagaatee iddoo hedduutti hiramee bara baayée gatii dabarseef, kana irrattis caaffata otuu hin qabaatin waan hafeef, har’a Oromoon hundi yoo walii galuu danda’eyyuu, akki dubbii isaa sirriitti tokko miti…. Haráaf dafnee walii galuudhaaf yoo nu rakkiseyyuu, bor sooruma dhuma hin qabne ta’a … Si’as hundi keenya rakkina malee walii galuu dandeenya.”

Gadaa.com waggaa afurtammaffaa kitaabni kun itti maxxanfame barruu Hagayyaa 1, 2013 baasen kabajeera.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]