Hiddala(Radicle)

Wikipedia irraa
sanyii mukaa 'Scouler's willow ( Salix scouleriana ) jedhamu .

Xin-biqila keessatti, Hiddalli ykn curcaaroo(radicle) kutaa jalqabaa biqiltuu ( miciree biqiltuu guddachaa jiruti ) yeroo adeemsa muta'uu sanyii keessaa ba'uudha . Hiddalli hidda miciree biqiltuu sanaa yoo ta’u, biyyee keessatti gara gadiitti guddata. Hiddalaa olitti Jirmoota micireewwanii yookiin soomayyoo(haaypokootiilii), kan kotyledon (s) deeggarudha.