Jump to content

Soomayyoo(Hypocotyl)

Wikipedia irraa
Diyaagirama sanyii Scouler’s willow ( Salix scouleriana ), bakka hypocotyl agarsiisu.

Soomayyoo ykn Hoffaa ykn Jirmuta (Hypocotyl):- soomayyoo kutaa jirma biqiltuu miciree tokkoo kan citaa baala sanyii ykn firqii jala jiruu fi kallattiin hiddaa  olitti argamudha. Hoffaan ykn soomayyoon jirma micirees jedhamuun beekkamuu.