Jump to content

Gurraqaroo

Wikipedia irraa
?Gurraqaroo

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota (Animalia)
Murna: Lafee qabeeyyii (Chordata)
Gita: Hoosiftoota (Mammalia)
Tartiiba: Sooratto Foonii
Warra: Bashurreyyii
Qaccee: Warra Gurraqaroo Caracal
Sanyii: Gurraqaroo C. caracal
Moggasa magaslamee
Caracal caracal

Gurraqoon hoosistuu Itoophiyaa keessatti argamudha .