Jump to content

Chaarlii Chaappiliin

Wikipedia irraa
Chaarlii Chaappiliin
Ogummaa:
Biyya: Ingilaandi
Guyyaa dhalootaa: 16 Ebla 1889
Bakka dhalootaa:
Guyyaa du'aa: 25 Mudde 1977

Chaarlii Chaappiliin (Afaan Ingiliish: Charlie Chaplin; A.L.A 16 Ebla 1889 – 25 Mudde 1977) taatoo, komediyaanii, fi hojjataa fiilmii lammii Ingilaandi kan bara fiilmin sagalee hin qabne keessa beekkamtii guddaa argatedha. Chaappiliin eenyumaa fiilmirratti tabatuu kan "za tiraampi" jedhamuun addunyaa mara keessatii baayyee beekkamaa ta'e, seena industirii fiilmii keessattis akka nama addaatti ilaallama. Chaappiliin ogummaa kana keessa waggaa 75 ol ture, kunis ijoollummaa isaa kan bara Viiktooriyaa keessatii kaasee hanga umurii 88 du'aan boqotutti ture. Hojiinsaa dinqisiifannaa baayyee kan argate yoo ta'u wantoota mormisiisa ta'anis of keessaa qaba.