Jump to content

Category:Saayintistii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

X

Fuulota ramaddii "Saayintistii" jala jiran

Waliigala 7 keessaa Fuulotni 7 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.