Jump to content

Isaaq Niwuuten

Wikipedia irraa
Is’haaq Niiwtan
Ogummaa: fiiziziistii, ogeessa herregaa, astroonoomara fi falaasessaa
Biyya: Yunaayitid Kingidem
Guyyaa dhalootaa: 1642
Bakka dhalootaa:
Guyyaa du'aa: 1726

Isaaq Niwuuten fiizisiistii, ogeessa herregaa, astroonoomara fi falaasessaa uumaa biyya Biritaaniyaa ture. Kitaabni itti-bultoota herrega fi falaasama umaa irratti inni bara 1687tti katabe seenaa sayinsii keessatti kitaabota dura-bu’oota keessaa tokko, kitaabota herregaa gurguddaa duubarra dhufaniif utubaa tahuudhaan. Kitaaba kanarratti Niwuuten akkaataa ofitti-harkisa lafaa (gravity) fi heera sochii sadiin addaan baasee ibsa. Dhufiinsa Diifaranshaal kaalkules fi integraal kaalkulesiitiif, herrega keessatti Niiwtan, Gootfiriid Viilhelmi Laayibiniiz waliin galata qaba.

Wikimedia Commons on Isaaq Niwuuten