Basa

Wikipedia irraa

Basni urjii samii halkanii keessaa bayyee kan ifuudha. Innis sirna urjii lamee kan gurmuu saree guddicha (Kaanis Meejar), naannoo Arba gaaddutti argamudha. Hamma gonkaa −1.46 qaba. Sirni kun waggoota miliyoona 200 hanga 300 gidduutti argama.Jalqaba urjii lama irraa kan ijaarame ture: tokko halluu cuquladii tokko immoo adii ture.