Jump to content

Halluu

Wikipedia irraa

Halluun(Bifni) kutaa ispeektarmii ifa mul’atu kan fuula tokko irraa deebi’ee balaqeeffame sanadha. Hammi ifa fuulli tokko balaqqeessuu ykn xuuxuu halluu isaa murteessa. Keessattuu, fuulli gurraacha ifa hunda kan xuuxu yoo ta’u, fuulli adiin immoo ifa hunda balaqeessa.Halluuwwan gurraachas  adiis hin taaneef halluun ati argitu isa wantii irratti balaqeeffame hin xuuxamne qofa. Fakkeenyaaf, yoo girgiraa diimaa argitan halluun diimaan alatti hundi girgiraan sanaan xuuxama; diimaa qofatu ija keessanitti deebi’ee balaqeessa.

Hiika Halluu
Ingilizii Afaan Oromoo
Black Gurraacha
Red Diimaa
White Adii
Pink Diimadii
Maroon Diimgurraa
Purple Siddisa
Scarlet Dhiilgee
Green Magariisa
Blue Cuquliisa
Orange Arroowa
Lime Asheeta
Aqua Garsamii
Amber Arfaasee
Grey Daalacha
Brown Boora

Halluuwwan[gulaali | lakkaddaa gulaali]