Jump to content

Urjii Iffan Bekkamani

Wikipedia irraa
  Apparent Magnitude Bayer Designation (Maqaa Giriikii Urjiif Kenname) Maqaa Sirrii Fageenya (Waggaa Ifaan) Barreeffama kanaan walitti qabatte
0 −26.73   Aduu 0.000 016
1 −1.47 α CMa Basa 8.6 Sirius on SIMBAD.
2 −0.72 α Car kanoopus 310 Canopus on SIMBAD.
3 −0.04 var α Boo Arcturus 37 Arcturus on SIMBAD.
4 −0.01 α1 Cen Alpha Centauri A 4.4 Alpha Centauri A on SIMBAD.
5 0.03 α Lyr Vega 25 Vega on SIMBAD.
6 0.12 β Ori Luka gaadduu 770 Rigel on SIMBAD.
7 0.34 α CMi basabahaa 11 Procyon on SIMBAD.
8 0.50 α Eri lagdhuma 140 Achernar on SIMBAD.
9 0.58 var α Ori Bakkalcha wallaa 430 Betelgeuse on SIMBAD.
10 0.60 β Cen Hadar (Agena) 530 Hadar (Agena) on SIMBAD.
11 0.71 α1 Aur Capella A 42 Capella A on SIMBAD.
12 0.77 α Aql barrisa 17 Altair on SIMBAD.
13 0.85 var α Tau Bakkalcha 65 Aldebaran on SIMBAD.
14 0.96 α2 Aur Capella B 42 Capella B on SIMBAD.
15 1.04 α Vir Garroo qamadoo 260 Spica on SIMBAD.
16 1.09 α Sco onee qaajjibuu 600 Antares on SIMBAD.
17 1.15 β Gem Pollux 34 Pollux on SIMBAD.
18 1.16 α PsA Fomalhaut 25 Fomalhaut on SIMBAD.
19 1.25 α Cyg Deneb 3200 Deneb on SIMBAD.
20 1.30 β Cru Becrux 350 Becrux on SIMBAD.
21 1.33 α2 Cen Alpha Centauri B 4.4 Alpha Centauri B on SIMBAD.
22 1.35 α Leo Regulus 77 Regulus on SIMBAD.
23 1.40 α1 Cru Acrux A 320 Acrux A on SIMBAD.
24 1.51 ε CMa Adara 430 Adara on SIMBAD.
25 1.62 λ Sco Shaula 700 Shaula on SIMBAD.
26 1.63 γ Cru Gacrux 88 Gacrux on SIMBAD.
27 1.64 γ Ori Bellatrix 240 Bellatrix on SIMBAD.
28 1.68 β Tau El Nath 130 El Nath on SIMBAD.
29 1.70 β Car Miaplacidus 110 Miaplacidus on SIMBAD.
30 1.70 ε Ori Alnilam 1300 Alnilam on SIMBAD.
31 1.70 ζ1 Ori Alnitak A 820 Alnitak A on SIMBAD.
32 1.74 α Gru Al Na'ir 100 Al Na'ir on SIMBAD.
33 1.76 ε UMa Alioth 81 Alioth on SIMBAD.
34 1.78 γ12 Vel Gamma2 Velorum A 840 Gamma2 Velorum on SIMBAD.
35 1.80 ε Sgr Kaus Australis 140 Kaus Australis on SIMBAD.
36 1.82 α Per Mirfak 590 Mirfak on SIMBAD.
37 1.84 δ CMa Wezen 1800 Wezen on SIMBAD.
38 1.85 η UMa Benetnasch (Alcaid) 100 Benetnasch (Alcaid) on SIMBAD.
39 1.86 θ Sco Sargas 270 Sargas on SIMBAD.
40 1.87 α1 UMa Dubhe A 120 Dubhe on SIMBAD.
41 1.90 γ Gem Alhena 100 Alhena on SIMBAD.
42 1.91 α Pav Peacock 180 Peacock on SIMBAD.
43 1.92 α TrA Atria 420 Atria on SIMBAD.
44 1.96 α1 Gem Castor A 52 Castor A on SIMBAD.
45 1.98 β CMa Murzim 500 Murzim on SIMBAD.
46 2.00 α Hya Alphard 180 Alphard on SIMBAD.
47 2.00 α Ari Hamal 66 Hamal on SIMBAD.
48 2.01 var α UMi Polaris 430 Polaris on SIMBAD.
49 2.03 δ1 Vel Delta Velorum A 80 Delta Velorum on SIMBAD.
50 2.04 β Cet Deneb Kaitos 96 Deneb Kaitos on SIMBAD.
51 2.05 κ Ori Saiph 720 Saiph on SIMBAD.
52 2.06 σ Sgr Nunki 220 Nunki on SIMBAD.
53 2.06 θ Cen Menkent 61 Menkent on SIMBAD.
54 2.06 α And Alpheratz 97 Alpheratz on SIMBAD.
55 2.06 β And Mirach 200 Mirach on SIMBAD.
56 2.08 β UMi Kochab 130 Kochab on SIMBAD.
57 2.09 α2 Cru Acrux B 320 Acrux B on SIMBAD.
58 2.10 α Oph Ras Alhague 47 Ras Alhague on SIMBAD.
59 2.12 var β Per Algol 93 Algol on SIMBAD.
60 2.13 β Gru Beta Gruis 170 Beta Gruis on SIMBAD.
61 2.14 β Leo Denebola 36 Denebola on SIMBAD.
62 2.21 ζ Pup Naos 1400 Zeta Puppis on SIMBAD.
63 2.23 λ Vel Lambda Velorum 570 Lambda Velorum on SIMBAD.
64 2.23 γ Dra Etamin 150 Etamin on SIMBAD.
65 2.24 α1 CrB Gemma A / Alphecca A 75 Alphecca on SIMBAD.
66 2.24 γ Cyg Sadr 1500 Sadr on SIMBAD.
67 2.25 α Cas Schedar 230 Schedar on SIMBAD.
68 2.25 ι Car Aspidiske 690 Aspidiske on SIMBAD.
69 2.26 γ1 And Almach A 350 Almach on SIMBAD.
70 2.27 ζ1 UMa Mizar A 78 Mizar A on SIMBAD.
71 2.27 β Cas Caph 54 Caph on SIMBAD.
72 2.27 ε Cen Epsilon Centauri 380 Epsilon Centauri on SIMBAD.
73 2.28 γ1 Leo Algieba A 130 Algieba on SIMBAD.
74 2.28 α Lup Alpha Lupi 550 Alpha Lupi on SIMBAD.
75 2.29 δ Sco Dschubba 400 Dschubba on SIMBAD.
76 2.29 ε Sco Wei 65 Wei on SIMBAD.
77 2.32 η Cen Eta Centauri 310 Eta Centauri on SIMBAD.
78 2.35 β UMa Merak 79 Merak on SIMBAD.
79 2.37 α Phe Ankaa 77 Ankaa on SIMBAD.
80 2.38 κ Sco Girtab 460 Girtab on SIMBAD.
81 2.39 γ Cas Gamma Cassiopeiae 610 Gamma Cassiopeiae on SIMBAD.
82 2.40 ε Peg Enif 670 Enif on SIMBAD.
83 2.40 η CMa Aludra 3200 Aludra on SIMBAD.
84 2.4 ε1 Car Avior A 630 Avior on SIMBAD.
85 2.42 β Peg Scheat 200 Scheat on SIMBAD.
86 2.43 γ UMa Phecda 84 Phecda on SIMBAD.
87 2.44 α Cep Alderamin 49 Alderamin on SIMBAD.
88 2.46 κ Vel Kappa Velorum 540 Kappa Velorum on SIMBAD.
89 2.49 α Peg Markab 140 Markab on SIMBAD.
90 2.50 ε Cyg Gienah 72 Gienah on SIMBAD.