Jump to content

Baludaa

Wikipedia irraa
?Baludaa

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota (Animalia)
Murna: Lafee qabeeyyii (Chordata)
Gita: Hoosiftoota (Mammalia)
Tartiiba: Sooratto Foonii
Warra: Bashurreyyii Felidae
Qaccee: Adaloo Lynx
Sanyii: Gosoota 5

Baludaa Lubbuqabeessa mootummaa Bineeldootaa murna lafee qabeeyyii, gita hoosiftootaa tartiiba sooratto foonii fi warra Bashurree jallatti ramadamuudha. hoosistuu biyya alaati .

Amalaa fi Qaama sanyii baludaa
Sanyii Saala Ulfaatina Dheerina Hojjaa (Hanga gattetti qofa)
baludaa Awuuroopeezhiyaa
Dhiira 18 to 30 kg (40 to 66 lb) 81 to 129 cm (32 to 51 in) 70 cm (27+12 in)
Dhalaa 18 kg (40 lb)
baludaa Canaadaa
Canada lynx
Canada lynx
Lachuu 8 to 14 kg (18 to 31 lb) 90 cm (35+12 in) 48 to 56 cm (19 to 22 in)
baludaa Ayibeeriyaa
Iberian lynx
Iberian lynx
males 12.9 kg (28 lb) 85 to 110 cm (33+12 to 43+12 in) 60 to 70 cm (23+12 to 27+12 in)
females 9.4 kg (20+34 lb)
Boobkaat
Bobcat
Bobcat
Dhiira 7.3 to 14 kg (16 to 30+34 lb) 71 to 100 cm (28 to 39+12 in) 51 to 61 cm (20 to 24 in)
Dhalaa 9.1 kg (20 lb)