Zuupilaankitoonii(Nefkololoka)

Wikipedia irraa
koopepod

Zuupilaankitooniin (Nefkololoka) ololoka saratoota bishaan galaanaa , garba, kessatti argamaniidha . Yeroo baay'ee baay'ee xiqqaa fi ijaan ilaalamuu kan hin danda'amnee, garuu isaan keessaa tokko tokko, kan akka jellyfish, ijaan ni argamuu.

Zooplankton ramaddii garee orgaanizimoota guddina adda addaa qaban kan hammatu yoo ta’u, isaanis pirootozowaa xixiqqoo fi bineensota gurguddoo dabalatee. Zoopilaankitoon yeroo baay’ee bishaan gubbaa keessatti argamu, maddii nyaataa isaanii faayitoopilaankitoon fi bineensota biroo dha.

Galmee Suuraa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Akkasumas ilaali[gulaali | lakkaddaa gulaali]