Tirinidaadi fi Tobeegoo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Tirinidaadi fi Tobeegoon, kan maqaa guutuu Rippabiliika Tirinidaadi fi Tobeegoo jedhamuun waamamtu, biyya odoloota lamarraa uummamte kan qarqara kaabaa Ameerikaa Kibbaatti argamtu.