Jump to content

Tirinidaadi fi Tobeegoo

Wikipedia irraa
Riippabiliika Tirinidaadi fi Tobeegoo (Oromoo)


Ballina km²
Baayyina ummataa ()
Tuuta'insa ummataa /km²
Faaruu
Koodii lakkoofsa bilbilaa +

Tirinidaadi fi Tobeegoon, kan maqaa guutuu Rippabiliika Tirinidaadi fi Tobeegoo jedhamuun waamamtu, biyya odoloota lamarraa uummamte kan qarqara kaabaa Ameerikaa Kibbaatti argamtu.