Jump to content

Tarree pirezidaantota Iraaq

Wikipedia irraa

Akka Heera Mootummaa Iraaqitti Pireezidaantiin Rippabiliika Iraaq mataa biyyaa fi mallattoo tokkummaa biyyaalessaa yoo ta’u, abbaa biyyummaa biyyattii bakka bu’ee heera mootummaa fi walabummaa, abbaa biyyummaa, tokkummaa fi qulqullina naannoo Iraaq kan mirkaneessudha.

Yeroon pirezidaantichaa waggaa afur yoo ta'u, yeroo tokko qofa haaromfamuu danda'a. Akka heera mootummaa Iraaq bara 2005tti pirezidaantichi kan filatamu mana maree bakka bu’oota ummataa Iraaq.

Tarreen kun erga 14 July 1958 labsamee as pirezidaantota Rippabiliika Iraaq hunda of keessaa qaba. Pirezidaantota yeroo dabalatee.[1]

  1. دستور العراق.