Tarree muummicha ministeeraa Iraaq

Wikipedia irraa

Armaan gaditti tarreen Ministiroota Muummee Iraaq (1920-amma), Muummichi Ministeeraa aangoo raawwachiiftuu biyyattii bakka bu’ee fi Mana Maree Ministirootaa kan hoogganu yoo ta’u, kunis ministeerota 22 of keessaa qaba.

Pirezidaantiin Rippabiliikaa - kan Paarlaamaadhaan filatame - mootummaa hundeessuuf Muummicha Ministeeraa kan muudu yoo ta'u, mootummaan kun mana maree bakka bu'oota ummataatiin sagalee kennama.[1]

Mootummaa Iraaq (1920–1958)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Abdul Rahman Al Gilani (1920-1922)
 • Abdul Mohsen Al-Sadon (1922-1923)
 • Ja'far al-Askarii (1923-1924)
 • Yaasiin al-Hashimii (1924-1925)
 • Abdul Mohsen al-Sadon (1925-1926)
 • Ja'far al-Askari^ (1926-1928)
 • Abdul Mohsen al-Sadon (1928-1929)
 • Towfiiq Al Suwaayidii (1929-1929)
 • Abdul Mohsen al-Sadon (1929-1929)
 • Najii al-Suwaayidii (1929-1930)
 • Nurii al-Saayid (1930-1931)
 • Nurii al-Saayid^ (1931-1932)
 • Najii Shaukat (1932-1933)
 • Rashiid Alii Al-Gilaanii (1933-1933)
 • Jamil Al Madfaayii (1933-1934)
 • Alii Judat Al Ayubii (1934-1935)
 • Jamil Al Madfaayi (1935-1935)
 • Yaasiin al-Hashimii (1935-1936)
 • Hikmat Suleeymaan (1936-1937) .
 • Jamil al-Madfai^ (1937-1938)
 • Nurii al-Saayid (1938-1940)
 • Rashiid Alii Al-Gilaanii (1940-1941)
 • Taha Al Hashemi (1941-1941)
 • Rashiid Alii Al-Gilaanii (1941-1941)
 • Jamil Al Madfaayii (1941-1941)
 • Nurii al-Saayid (1941-1944)
 • Hamdi al-Pachachi (1944-1946)
 • Towfiiq Al Suwaayidii (1946-1946)
 • Arshaad Al Omari (1946-1946)
 • Nurii al-Saayid (1946-1947)
 • Saalih Jabr (1947-1948)
 • Sayyid Muhaammad al-Sadr (1948-1948)
 • Muzahim al-Pachachi (1948-1949)
 • Nurii al-Saayid (1949-1949)
 • Alii Jawdat Al Ayubi (1949-1950)
 • Tawfiiq Al Suwaayidii (1950-1950)
 • Nurii al-Saayid (1950-1952) .
 • Mustafaa Mahmuud Al Omaarii (1952-1952)
 • Nurediin Mahmood (1952-1953)
 • Jamil Al Madfaayi (1953-1953)
 • Muhaammad Faadel al-Jamalii (1953-1954)
 • Arshaad Al Omari (1954-1954)
 • Nurii al-Saayid (1954-1957)
 • Alii Juudat Al Ayubii (1957-1957)
 • Abdul Wahab Moorgaan (1957-1958)
 • Nurii al-Saayid (1958-1958)
 • Ahmed Mukhtar Baban (1958-1958)

Rippabiliika Iraaq (1958–1968)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Abdel-Karim Kassem (1958-1963)
 • Ahmad Hasan Al Bakr (1963-1963)
 • Taher Yahya (1963-1965)
 • Ariif Abdel Razaak (1965-1965)
 • Abdul Rahman Al-Bazaz (1965-1966)
 • Najii Taalib (1966-1967)
 • Abdul Rahmaan Ariif (1967-1967)
 • Taher Yahya (1967-1968)

Rippabiliika Iraaq (1968–2003)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Abdul Razzaq Al-Naif (1968-1968)
 • Ahmad Hasan Al Bakr (1968-1979)
 • Saadaam Huseen (1979-1991)
 • Saaduun Hammadii (1991-1991)
 • Muhaammad Hamzaa Al-Zubayidii (1991-1993)
 • Ahmad Huseen Khudeir As-Samarai (1993-1994)
 • Saadaam Huseen (1994-2003)

Mana Maree Bulchiinsa Iraaq (2003–2004)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Muhammad Bahr Al Ulam (2003-2003)
 • Ibraahim Al-Jaafarii (2003-2003)
 • Ahmad Al-Chalabii (2003-2003)
 • Ayaad Allaawii (2003-2003)
 • Jalaal Talabaani (2003-2003)
 • Abdul Aziz Al-Hakim (2003-2003)
 • Adnaan Al-Pachachi (2004-2004)
 • Mohsen Abdel Hamid (2004-2004)
 • Muhammad Bahr Al Ulam (2004-2004)
 • Masuud Barzaanii (2004-2004) .
 • Izz El-Din Salim (2004-2004)
 • Ghazi Mesh'al el-Yawar (2004-2004)

Iraaq (2004–amma)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Ayaad Allaawii (2004-2005)
 • Ibraahim Al-Jaafarii (2005-2006)
 • Nuurii al-Maaliikii (2006-2014) .
 • Haayidar Al-Abaadiin (2014-2018)
 • Adel Abdul Mahdii (2018-2020)
 • Mustafaa Alkaazimii (2020-2022)
 • Muhaammad Shi'aa Al-Sudaanii (2022-amma)

Tarree arfiilee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sarara yeroo[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Mohammed Shia' Al SudaniMustafa Al-KadhimiAdil Abdul-MahdiHaider al-AbadiNouri al-MalikiIbrahim al-JaafariAyad AllawiIraqi Governing CouncilAhmad Husayn Khudayir as-SamarraiMohammed Hamza ZubeidiSa'dun HammadiSaddam HusseinAbd ar-Razzaq an-NaifAbdul Rahman ArifNaji TalibAbd ar-Rahman al-BazzazArif Abd ar-RazzaqTahir YahyaAhmed Hassan al-BakrAbd al-Karim Qasim

Dabalata dubbisi[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 1. دستور العراق.