Sibiilfallii

Wikipedia irraa
sibiilfallii diimaa-magaala
Kaartaa albuudaa QEMSCAN kan piisoolii albuuda booksaayitii uumuu

Sibiilfallii ( /ˈ b ɔː k s aɪ t / ) dhagaa Kuus-maansaa qabiyyee aluminiyeemii baay’ee ol’aanaa qabuu dha. Madda aluminiyeemii fi gaaliyaamii addunyaa isa guddaadha . Booksaayitiin irra caalaa albuudota aluminiyeemii gibsaayitii (Al(OH) 3 ), boehmite (γ-AlO(OH)) fi diyaaspoorii (α-AlO(OH)) kan of keessaa qabu yoo ta’u, oksaayidii sibiilaa lamaan goethite (FeO(OH)) fi heemaatiitii (Fe 2 O 3 ), albuuda suphee aluminiyeemii kaolinaayitii (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ) fi hamma xiqqaa anaataasii (TiO 2 ) fi ilmeeniitii (FeTiO 3 ykn FeO.TiO 2 ). Boksiitiin calaqqisaa kan hin qabne kan fakkaatu yoo ta’u, diimaa-buraa’aa, adii ykn diimaa dha.