Jump to content

Kiyaara

Wikipedia irraa
?Bucuqulloo
Kiyaara
Kiyaara
odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Biqiltoota (Plantae)
Warra: Warbuqqee Cucurbitaceae
Qaccee: Kiyaara Cucumis
Sanyii: Bucuqulloo (C. sativus)