Jump to content

Warbuqqee

Wikipedia irraa

Warbuqqeen (Maqaa saaayinsawaa: Cucurbitaceae) ( gosa tartiiba Gosge;oo keessatti baay'ee beekamaadha. Warbuqqeen garee biqiltootaa jeneetikiidhaan adda addaa ta’an keessaa isa tokko. Biqiltoonni Cucurbitaceae, akka Warratis ta’e akka biqiltoota dhuunfaatti, guddinaa fi madaqfamuu isaaniitiin garaagarummaa qabu. Babal’inni qorannoo guddaa ta’uun isaa dirree qorannoo lalisaa gosa kana irratti akka uumamu taasiseera. Poolineeshiniin baay’inaan argamu saala adda ta’e waan ta’eef poolineeshinii qaxxaamuraa dha. Fkn warbuqqee keessa tokko dabaaqula

Gosa Warbuqqee keessaa baay’ee beekamaa ta’e[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Zuukiinii ( Cucurbita pepo ) .
 • ujuee ( Cucumis sativus ) .
 • qarooroo ( Luffa cylindrica ) .
 • ugoo (Cucumis melo ) .
 • Paampii ( Cucurbita maxima, C. moschata, C. pepo ) .
 • Harbuu diimaa ( Cirullus lanatus ) .
 • Paampii gosa hunda
 • Mi'aawaa hadhaa'aa (Momordica ) .
 • Boqqolloo hadhaa’aa (Citrullus colocynthis) .
 • Chayootee (Sechium edule) .
 • Kukkurama bosona